Новини

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» інформує щодо критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності  з метою висловлення думки  про те, що річна консолідована фінансова  звітність  АТ « ДАК «Автомобільні дороги України» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, складено в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запрошуєм до співпраці аудиторські компанії.
Просимо направляти  свої цінові пропозиції на адресу:  secretar@adu.com.ua

 

  Критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності, а саме:

1. Наявність Учасника в Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
• Інформація про включення Учасника до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес має бути розміщена на офіційному сайті Аудиторської палати України (http://www.apu.com.ua).
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на момент відбору та під час виконання послуг.
2.1. Наявність у складі аудиторської компанії  не менш ніж 25 працівників за основним місцем роботи.
2.2. Наявність у складі аудиторської компанії за основним місцем роботи не менше 10 аудиторів, які включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України, з яких щонайменше 5 працівників (аудиторів, які працюють за основним місцем роботи) мають принаймні один документ, що підтверджує членство в організаціях, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме: Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW), диплом по міжнародній фінансовій звітності (АССА), Інститутом присяжних бухгалтерів в області управлінського обліку (СІМА), Організацією акредитованих професійних бухгалтерів Канади (Canadian Chartered Professional Accountant (CPA), Інститутом фінансових бухгалтерів (IFА).
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних послуг, у тому числі досвіду з виконання аудиту фінансової звітності підприємств, які здійснюють свою діяльність в сфері будівництва, будівництва  або ремонту доріг і автострад або експлуатації доріг.
4. Наявність Договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень). Договір має бути дійсним протягом всього періоду надання послуг за предметом закупівлі.
5. Перевірка контролю якості аудиторських послуг, здійснена у відповідності до вимог чинного законодавства
• Інформація про проходження перевірки має бути розміщена на офіційному сайті Аудиторської палати України (http://www.apu.com.ua).
6. Учасник (суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори), який залучається до виконання відповідного завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги з аудиту.
7. За попередній річний звітний період Учасника, сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
8. Наявність обладнання та матеріально – технічної бази (у тому числі комп’ютерного обладнання із зазначенням його кількості, що буде використане під час надання послуг).
9. Відсутність корупційних правопорушень.
10. Бездоганна ділова репутація.