Відкриті дані
Назва документу
1 Статут акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в новій редакції 2021 року.
2 Статут акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в новій редакції 2020 року.
3 Статут акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" в редакції 2019 року.
4 Структура власності
5 Положення про загальні збори
6 Положення про філії та представництва
7 Принципи (кодекс) корпоративного управління
8 Протоколи загальних зборів
9 Проспект емісії цінних паперів
10 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
11 Перелік афілійованих осіб
12 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
13 Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії
14 Політика власності
15 Положення про правління акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
16 Положення про наглядову раду акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
17 Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
18 Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
19 Зміни до Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
20 Положення про комітет наглядової ради з винагород та питань призначень
21 Звіт комітету Наглядової ради з винагород та питань призначень за 2020 рік
22 Положення про комітет наглядової ради з питань управління ризиками та комплаєну
23 Положення про комітет наглядової ради з питань аудиту
24 Звіт комітету Наглядової ради з питань аудиту за 2020 рік
25 Звіт комітету Наглядової ради з питань аудиту за І півріччя 2021 р.
26 Кодекс етики та ділової поведінки Компанії
27 Положення про корпоративного секретаря
28 Положення про ревізійну комісію акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
29 Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" за 2016 рік
30 Квартальна звітність Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
31 Річна звітність Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
32 Особлива інформація Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
33 Фінансова звітність МСФЗ
34 Інформація про об'єкти, що пропонуються до передачі в оренду
35 Рішення акціонера від 14.02.2020 вх.01/93
36 Рішення акціонера від 10.12.2019 вх.01/790
37 Рішення акціонера від 10.01.2020 вх.01/24
38 Рішення акціонера від 14.02.2020 вх.01/100
39 Рішення акціонера від 19.02.2020 вх.01/102
40 Рішення акціонера від 27.02.2020 вх.01/123
41 Рішення акціонера від 19.03.2020 вх.01/171
42 Рішення акціонера від 19.03.2020 вх.01/202, 01/203
43 Рішення акціонера від 12.05.2020 вх.01/305
44 Рішення акціонера від 22.05.2020 вх.01/338
45 Рішення акціонера від 18.08.2020 вх.01/618
46 Рішення акціонера від 31.08.2020 вх.01/663, 01/664
47 Рішення акціонера від 03.09.2020 вх.01/690
48 Графік погашення заборгованості із заробітної плати працівникам дочірніх підприємств АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"